seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Rafał Siwczak Usługi Internetowe "Seaman", ul. Kolorowa 9b, 72-006, Mierzyn, adres email: admin@seaman.pl, nr. tel: 604 975 999, NIP: 955-121-54-45, REGON: 320722010, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS P/054390/09.

2. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko – podczas Procedury rejestracyjnej będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby mieć możliwość kontaktu z Tobą. 
  • Nr telefonu – możemy kontaktować się w przypadku problemów z rejestracją/logowanie lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
  • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie zamówienia Usługi, oraz dane potrzebne do zalogowanie się na Twoim koncie w Serwisie. W razie potrzeby kontaktujemy się z Tobą właśnie przez adres e-mail. 
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
  • Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku wykupienia Usługi za pośrednictwem naszego Serwisu. Wszystkie dane osobowe, które użytkownik wprowadza w trakcie rejestracji i umieszcza/uaktualnia na stronach internetowych seaman.pl nie będą przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przewidzianym w Regulaminie korzystania ze strony www. seaman.pl. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

5. Każdy użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu. 

6. Seaman.pl może w oparciu o dane nadesłane przez użytkownika i znajdujące sie w posiadaniu seaman.pl, personalizować usługi, a także wysyłać ogłoszenia/ biuletyny. Jeśli chcesz zrezygnować z ogłoszeń / biuletynów prosimy poinformować nas o tym poprzez email - użytkownik zostanie usunięty z listy adresatów lub wyłączyć opcję w ustawieniach użytkownika.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że  masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Serwisie internetowym lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@seaman.pl
 
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź