seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Statek

Statek

Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.

Definicja statku wodnego jest bardzo ogólna – spełnia ją nawet dłubanka i kajak, ale dryfująca tratwa już nie. Określenie to obejmuje także wszelkiego rodzaju barki, żurawie pływające i inne pływające urządzenia przeładunkowe, doki pływające, gdy są holowane lub gdy poruszają się za pomocą własnego napędu, pogłębiarki, pływające platformy wiertnicze i inne urządzenia pływające. Zwyczajowo statkami nazywa się większe jednostki – powyżej jachtu i kutra.

 

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STATKU

Najważniejsze elementy statku: 1 - dziób 2 - gruszka dziobowa, przedłużenie kilu przed dziobnicę 3 - kluza kotwiczna i kotwica 4 - burta 5 - śruba napędowa i płetwa steru 6 - rufa 7 - komin 8 - nadbudówka 9 - pokład

 

PODZIAŁ STATKÓW

 

Ze względu na zanurzenie dzielimy statki na:

 • nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od ich ciężaru całkowitego (własnego i ładunku);
 • podwodne, które mogą czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnię wody na wybraną głębokość poprzez regulację ciężaru statku za pomocą napełniania wodą lub opróżniania zbiorników balastowych.

Ze względu na napęd statki dzielimy na:

 

 • statki wiosłowe – poruszane za pomocą wioseł
 • statki żaglowe (żaglowce) – poruszane energią wiatru
 • statki o napędzie mechanicznym – silnikowe i turbinowe, a te dzieli się dalej ze względu na rodzaj pędnika na:
  1.  statki o napędzie łopatkowym
  2.  statki o napędzie śrubowym
  3.  statki o napędzie strumieniowym

Ze względu na ilość kadłubów:

 • jednokadłubowe
 • dwukadłubowe (katamaran)
 • trójkadłubowe (trimaran)
 • czterokadłubowe (quadramaran)

Ze względu na charakter pracy:

 • statki handlowe
 • statki zaopatrzenia
 • statki służb państwowych
 • statki służb portowych
 • "statki" wojenne - okręty wojenne
 • statki sportowe i inne

 Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź